ESKAERAK EGIN

Eskaera bat egiteko lehenengo neurria aukeratu eta gero eskaera modua aukeratu

Neurria aukeratu

Humeako

*Izena eta Abizenak:

*Bidalketarako helbidea:

*Herria:

*Probintzia:

*E-Mail:

*Telefono finko

*Bidalketarako helbidea (produktua, zenbat, neurria eta umea, emakumea edo gizonentzako den adierazi)

*Kodigoa idatzi:


“Eskaerak” atalean Club de Remo Pasai San Pedro k ez du mezu igorlearen datu pertsonalik eskatzen, ezta gordetzen ere. Club de Remo Pasai San Pedro k jasotako mezuak erantzungo ditu eta jarraian mezuak sistema informatikotik ezabatuak izando dira..